Aktuality

reklama





Z posledního čísla

Mala by sa duálna bronchodilatačná liečba stať prvou voľbou vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc?

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je komplexné, heterogénne ochorenie so vzrastajúcou morbiditou a mortalitou, ktoré nevyhnutne vyžaduje personalizovaný prístup k liečbe pacientov s týmito ochorením. Inhalačné bronchodilatanciá predstavujú najdôležitejšiu liekovú skupinu v liečbe CHOCHP, kam patria predovšetkým dlhodobo pôsobiace inhalačné anticholínergiká (LAMA) a dlhodobo pôsobiace β2-sympatomimetiká (LABA). Rôzny mechanizmus pôsobenia LAMA a LABA má za dôsledok synergické zvýšenie ich bronchodilatačného účinku. Predkladaná práca diskutuje potrebu maximálnej bronchodilatácie, zabezpečenej duálnou bronchodilatáciou, hneď od začiatku ochorenia, pre všetky kategórie pacientov s CHOCHP podľa klasifikácie GOLD.

Slovo úvodem

MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

„Přímá perorální antikoagulancia“ v léčbě žilní trombembolické nemoci

Petr Dulíček

Po mnoho let byla antikoagulační terapie venózního tromboembolizmu možná jen heparinem s převodem na antagonisty vitaminu K. V posledních letech můžeme v terapii využít i přímá antikoagulans, která terapii činí komfortnější nejen pro pacienta, ale také pro lékaře. V článku se zabýváme léčbou žilní trombózy všemi třemi novým antitrombotiky.

Vybrané články

Odhadovaná glomerulární filtrace dospělých pacientů

Tomáš Šálek

Glomerulární filtrace je nejdůležitější ukazatel renálních funkcí. Znalost glomerulární filtrace je klíčová pro dávkování léků, které jsou vylučovány ledvinami. To může být obzvláště důležité při terapeutickém monitorování léčiv. Referenční metodou pro stanovení glomerulární filtrace je clearance inulinu. Tato metoda ovšem není dostupná v rutinní klinické praxi. Sérový kreatinin a cystatin C jsou k dispozici pro každodenní používání. Jsou používány odhadované glomerulární filtrace z těchto markerů. V současné době jsou doporučeny u dospělých pacientů odhady podle rovnic mezinárodní pracovní skupiny The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Mala by sa duálna bronchodilatačná liečba stať prvou voľbou vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc?

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je komplexné, heterogénne ochorenie so vzrastajúcou morbiditou a mortalitou, ktoré nevyhnutne vyžaduje personalizovaný prístup k liečbe pacientov s týmito ochorením. Inhalačné bronchodilatanciá predstavujú najdôležitejšiu liekovú skupinu v liečbe CHOCHP, kam patria predovšetkým dlhodobo pôsobiace inhalačné anticholínergiká (LAMA) a dlhodobo pôsobiace β2-sympatomimetiká (LABA). Rôzny mechanizmus pôsobenia LAMA a LABA má za dôsledok synergické zvýšenie ich bronchodilatačného účinku. Predkladaná práca diskutuje potrebu maximálnej bronchodilatácie, zabezpečenej duálnou bronchodilatáciou, hneď od začiatku ochorenia, pre všetky kategórie pacientov s CHOCHP podľa klasifikácie GOLD.



Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.