Klinická farmakologie a farmacie

Klinická farmakologie a farmacie, 2017 (vol. 31)

issue 1Content of 2017, issue 1 |  issue 2Content of 2017, issue 2 |  E-verze 1/17Content of 2017 (vol. E-verze 1/17), issue 88 |  E-verze 2/17Content of 2017 (vol. E-verze 2/17), issue 89

Klinická farmakologie a farmacie, 2016 (vol. 30)

issue 1Content of 2016, issue 1 |  issue 2Content of 2016, issue 2 |  issue 3Content of 2016, issue 3 |  issue 4Content of 2016, issue 4 |  E-verze 1/16Content of 2016 (vol. E-verze 1/16), issue 88 |  E-verze 2/16Content of 2016 (vol. E-verze 2/16), issue 89 |  E-verze 3/16Content of 2016 (vol. E-verze 3/16), issue 90 |  E-verze 4/16Content of 2016 (vol. E-verze 4/16), issue 91

Klinická farmakologie a farmacie, 2015 (vol. 29)

issue 1Content of 2015, issue 1 |  issue 2Content of 2015, issue 2 |  issue 3Content of 2015, issue 3 |  issue 4Content of 2015, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2014 (vol. 28)

issue 1Content of 2014, issue 1 |  issue 2Content of 2014, issue 2 |  issue 3Content of 2014, issue 3 |  issue 4Content of 2014, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2013 (vol. 27)

issue 1Content of 2013, issue 1 |  issue 2Content of 2013, issue 2 |  issue 3-4Content of 2013 (vol. 3-4), issue 3

Klinická farmakologie a farmacie, 2012 (vol. 26)

issue 1Content of 2012, issue 1 |  issue 2Content of 2012, issue 2 |  issue 3Content of 2012, issue 3 |  issue 4Content of 2012, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2011 (vol. 25)

issue 1Content of 2011, issue 1 |  issue 2Content of 2011, issue 2 |  issue 3Content of 2011, issue 3 |  issue 4Content of 2011, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2010 (vol. 24)

issue 1Content of 2010, issue 1 |  issue 2Content of 2010, issue 2 |  issue 3Content of 2010, issue 3 |  issue 4Content of 2010, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2009 (vol. 23)

issue 1Content of 2009, issue 1 |  issue 2Content of 2009, issue 2 |  issue 3Content of 2009, issue 3 |  issue 4Content of 2009, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2008 (vol. 22)

issue 1Content of 2008, issue 1 |  issue 2Content of 2008, issue 2 |  issue 3Content of 2008, issue 3 |  issue 4Content of 2008, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2007 (vol. 21)

issue 1Content of 2007, issue 1 |  issue 2Content of 2007, issue 2 |  issue 3Content of 2007, issue 3

Klinická farmakologie a farmacie, 2006 (vol. 20)

issue 1Content of 2006, issue 1 |  issue 2Content of 2006, issue 2 |  issue 3Content of 2006, issue 3 |  issue 4Content of 2006, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2005 (vol. 19)

issue 1Content of 2005, issue 1 |  issue 2Content of 2005, issue 2 |  issue 3Content of 2005, issue 3 |  issue 4Content of 2005, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2004 (vol. 18)

issue 1Content of 2004, issue 1 |  issue 2Content of 2004, issue 2 |  issue 3Content of 2004, issue 3 |  issue 4Content of 2004, issue 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2003 (vol. 17)

issue 1Content of 2003, issue 1 |  issue 2Content of 2003, issue 2 |  issue 3Content of 2003, issue 3


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.