Klin Farmakol Farm 2016: 30(2): 29-31

Vitamin D a roztroušená skleróza

Kateřina Langmaierová1,2, Marta Vachová1,3
1 Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Teplice, Neurologické oddělení
2 Lékárna U Anděla, Teplice
3 MS Centrum, Teplice

Roztroušená skleróza bývá označována jako nemoc mírného pásma. Incidence stoupá s rostoucí vzdáleností od rovníku, proto je zkoumána souvislost výskytu tohoto onemocnění s aktuální hladinou vitaminu D v lidském organizmu. Článek sumarizuje vývoj poznatků v této oblasti.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, vitamin D

Vitamin D and multiple sclerosis

Multiple sclerosis is often referred to as a disease of the temperate zones. The incidence of multiple sclerosis in the population correlates with the distance from the equator. In this context, association of the occurrence of this disease is examined with the actual level of vitamin D in the human organism. The article explores the relationship between vitamin D deficiency and the relapses of multiple sclerosis. It summarises the development of findings in this area in the recent years.

Keywords: multiple sclerosis, vitamin D

Zveřejněno: 19. září 2016


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.